Frekvenčné meniče

Typy frekvenčných meničov

Volt-Hertz meniče

Z technického hľadiska sú tieto frekvenčné meniče najjednoduchšie. Ich riadenie frekvencie spočíva v sledovaní lineárnej závislosti medzi rýchlosťou a zaťažením motora. Používajú sa ak nie je k dispozícii priame štartovacie zaťaženie alebo ak rozsah rýchlostí elektromotorov nie je príliš veľký.

Vektorovo riadené meniče

Meniče frekvencie, ktoré sú riadené vektorom neriadia striedavé motory s pomerom napätie/frekvencia, ale zmenu vstupného napätia a frekvencie motora. Táto metóda je optimálna pre riadenie krútiaceho momentu. Takéto frekvenčné meniče majú aj ďalšie výhody, napr. pri 3-fázových elektromotoroch, ktoré dokážu robiť priame vysokorýchlostné štarty sa môžu nastavenia otáčok kontrolovať oveľa podrobnejšie.

Špeciálne vlastnosti frekvenčných meničov

Meniče ponúkajúce skutočné parametrické riadenie majú viac ako 95% účinnosť. VYBO Electric má v ponuke frekvenčné meniče s maximálnou kvalitou, ktoré sú schopné prispôsobovať svoje funkcie každej konkrétnej aplikácii. Pomocou LED indikátorov a jednoducho ovládateľným panelom sa dajú pohodlne a efektívne používateľom obsluhovať.