Špeciálne elektromotory

Špeciálne elektromotory

Za špeciálne elektromotory sa považujú trojfázové alebo jednofázové elektrické motory, ktoré majú isté špeciálne vlastnosti. Medzi tieto motory radíme pílové a vibračné elektromotory.

Vibračné elektromotory

Vibračné motory sú špecifické svojím vibrovaním. Ich použitie nájdeme pri aplikáciách, kde sa vyžaduje kmitajúci posun materiálu. Vynájdenie vibromotorov siaha až k 60-tym rokom 20. storočia, kedy sa používali zväčša pri masážnych strojoch. Po období industrializácie však význam týchto motorov stúpol, predovšetkým v podobe hmatovej spätnej väzby a výstražných upozornení (mobilné telefóny, pagere atď.).

Pílové elektromotory

Na pílových elektromotoroch je špeciálny ich znížený (plochý) tvar. Sú určené najmä k aplikáciám na rezacích zariadeniach (napr. okružné píly), kde vďaka ich prispôsobenému dizajnu sú schopné využívať celú výšku rezania. Napriek obmedzeným rozmerom majú naše pílové motory vysoký výkon a v priemysle ich popularita rastie. Elektromotory sa hodia aj na použitie s meničom frekvencie.