Eshop

Výstupný hriadeľ pre prevodovku PMRV063

výstupné hriadele pre PMRV prevodovky tabuľka N (hodnotu prípustného radiálneho zaťaženia) nájdete uvedenú v tabuľkách týkajúcich sa výkonu danej prevodovky. Táto hodnota je ovplyvnená hlavne zaťažením v osi hriadeľa, no za najnepriaznivejších okolitých podmienok záleží aj na smere rotácie a uhle aplikácie. Ak je axiálne zaťaženie použité v kombinácii s radiálnym zaťažením, jeho dovolené maximum je 1/5 z hodnoty daného radiálneho zaťaženia. Tabuľky výstupných hriadeľov uvádzajú maximálne prípustné hodnoty. Tieto hodnoty sa nesmú prekročiť, pretože sa týkajú pevnosti daného prípadu. Môžu sa však objaviť aj podmienky pre radiálne zaťaženie vyššie, než je to v katalógu vymedzené a v tomto prípade odporúčame volať našu technickú službu. Technickej službe poskytnite detailné informácie o danej aplikácii: smer rotácie hriadeľa, smer zaťaženia, typ služby v prípade dvojitých predlžovacích hriadeľov s radiálnym zaťažením na obidvoch koncoch atď.

Kategória: