Eshop

Soft štartér 187kW SSZ-187-3

Soft štartér 187kW SSZ-187-3 KINETICS na sklade s rýchlym dodaním po celej republike. Najlepší pomer ceny a kvality na trhu. Pre objednávku nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky.

Typ zariadenia SSZ-187-3 KINETICS
Výkon elektro motora v kW 187
Menovitý prúd v A 375

Ako objednať softštartér?
– Pre viac informácií nás prosím kontaktujte telefonicky alebo e-mailom
– Pri objednávaní je potrebné informovať o požadovanom type a špecifikáciách jeho budúceho použitia. Bude tak zabezpečený správny výber.
– Séria softštartérov KINETICS SSZ je vybavená svorkami preklenovacieho – bypass – stýkača.

Soft štartér 187kW – vlastnosti

◆ Režim štartu: na základe charakteristík zaťaženia môže byť zvolený vhodný štartovací režim. Takto môže byť dosiahnutý najlepší štartovací efekt.
◆ Viacnásobná ochrana: ak je použitý jediný výrobok, nepridáva sa ochranný obvod motora, pretože tento softštartér má niekoľko ochranných funkcií (nadprúd, preťaženie, fázová porucha, prehriatie atď.). Obvody môžu byť zjednodušené a môžu byť znížené náklady.
◆ Skutočné nastavenie výkonu: Ak je výkon softštartéra vyšší ako výkon aktuálneho zaťaženia, softštartér sa môže prispôsobiť aktuálnemu zaťaženiu úpravou aktuálneho parametra. Takto budú parametre týkajúce sa štartu, chodu a ochrany správne nastavené.
◆ Technická výkonnosť: využívajú sa výkonnejšie mikroprocesory a softvér, takže riadiaci obvod je zjednodušený. Vyššia rýchlosť môže byť dosiahnutá bez nastavovania parametrov obvodu.
◆ Klávesnica: funkcia klávesnice je jednoduchá. Užívateľ môže pomocou tejto klávesnice nastavovať a upravovať parametre (štart, zastavenie, spustenie, ochrana) podľa rôznych podmienok zaťaženia.
◆ Výstup analógového signálu: 4 – 20 mA analógový výstupný signál.
◆ RS485: komunikácia RS485 (komunikačný protokol MODBUS).
◆ Štruktúra: je použitá modulárna štruktúra a režim pripájania. Softštartér sa jednoducho používa a integruje do systému.
◆ Spoľahlivosť: všetky elektronické súčiastky tohto produktu sú prísne vyberané. Okrem toho je hlavná riadiaca doska testovaná v prostredí s vysokou teplotou vyše sedemdesiatdva hodín. Spoľahlivosť tohto produktu je zaručená.

Typ soft štartéra a úvodná kontrola

Každý soft štartér série SS je testovaný. Len soft štartér, ktorý prejde testom funkcií a behu, môže byť dodaný. Po dodaní by mal užívateľ skontrolovať zariadenie podľa nižšie uvedených krokov. Ak zistíte nejaký problém, ihneď informujte dodávateľa.
◆ Skontrolujte, či je výrobok nie je poškodený, napr.: uvoľnené vnútorné časti s, deformovaný alebo stlačený kryt, uvoľnené drôty atď.
◆ Skontrolujte typový štítok: Skontrolujte katalógové číslo s výrobkami v objednávke. Uistite sa, že zariadenie, ktoré ste dostali, zodpovedá objednanému produktu.
◆ Certifikát kvality a užívateľská príručka: každá dodávka soft štartéru obsahuje certifikát kvality a návod na obsluhu.

soft štartér el-motor

Ako funguje soft štartér?

K statoru motora sú pripojené tri páry proti-paralelných tyristorov. Pomocou elektrického spínania tyristorov je možné regulovať napätie motora zmenou uhla spínania tyristorov. Uhol spínania tyristorov je riadený mikroprocesorom. Motor štartuje mäkšie a hladšie. Po dosiahnutí plného napätia na výstupe, softštartér vyšle bypassový signál. Tento signál sa môže použiť na ovládanie preklenovacieho stýkača pre napájanie motora. Pozri obrázok 4-1.

soft štartér princíp el-motor

Soft štartér 187kW – funkcie

◆ Dokonalá a spoľahlivá ochrana; účinná ochrana motora a súvisiacich zariadení;
◆ Plynulý a stabilný štart a jemné zastavenie. Zabraňuje vodným razom;
◆ Znižuje počiatočné napätie; predlžuje životnosť motora a pripojených zariadení;
◆ Poskytuje niekoľko druhov štartovacieho režimu, nastavenie prúdu a napätia v širokom rozmedzí. Môže byť použitý v mnohých podmienkach zaťaženia;
◆ Môže byť použitý v režime, v ktorom sa motor často štartuje a zastavuje.
◆ Znižuje štartovací prúd motora; znižuje spotrebu elektrickej energie; znižuje investičné náklady;

Soft štartéry SSZ

Soft štartér série SSZ AC motora je nový typ pokrokového štartovacieho zariadenia medzinárodnej úrovne. Toto zariadenie navrhnuté a vyrobené na báze mikroprocesorovej a výkonovej elektroniky a moderných teórií riadenia. Toto zariadenie môže po spustení asynchrónneho motora účinne obmedziť štartovací prúd. Stáva sa stále populárnejším. Je široko používané v oblasti navíjacích strojov, čerpadiel, dopravníkov a kompresorov. Je to ideálny produkt pre nahradenie tradičného štartovacieho zariadenia ako je prepínanie medzi zapojením hviezda / trojuholník, zníženie napätia atď.

Soft štartér 187kW SSZ – cena

Soft štartér 187kW SSZ dodávame vo veľmi dobrých cenách s rýchlym dodaním po celom území SR. Náš cenník pravidelne upravujeme tak, aby sme ceny tlačili čo najviac dole, ako sa len dá. Cenovú ponuku môžete získať emailom alebo telefonicky. V čo najkratšej dobe vám ich ochotne poskytneme. Ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne a CP sú robené na mieru vzhľadom na špecifické požiadavky zákazníkov.

Soft štartéry online predaj

Soft štartéry predávame v našom e-shope. Všetky objednávky môžete zasielať na e-mailovú adresu uvedené v hlavičke nášho e-shopu, alebo nám môžete zaslať e-mail. Následne vám radi poskytneme bližšie informácie. Nákup u nás je dobrou voľbou:
– nízke ceny poštovného
– široká ponuka produktov aj okrem soft štartérov, ako sú elektromotory, prevodovky a iné
– online detailný popis a galéria pri produktoch
– super-rýchle doručenie po celom území SR
– kvantum soft štartérov nonstop skladom
– grátis poradenstvo s výberom vhodného zariadenia

Soft štartér 187kW SSZ-187-3 Soft štartér 187kW SSZ-187-3 na sklade Soft štartér 187kW SSZ-187-3 online predaj

Rozmery – vonkajšie – v mm Rozmery – montážne – v mm Rozmery – pripojovacie svorky – v mm Hmotnosť – v kg
W1 H1 D W2 H2 D1 D2 d W3 W4 H3 D4 d1
265 500 248 220 475 75 42 φ9 78 35 513 8 φ11 22

rozmery soft štartéry el- motor

Montáž soft štartéra 187kW

Soft štartér musí byť umiestnený vertikálne. Mal by mať dostatok priestoru na odvádzanie tepla tak ako je to znázornené na obrázku 3-1. Medzi zadnými dverami produktu a stenou by mala byť určitá vzdialenosť. Preto je údržba jednoduchá.

soft štartéry popis el motor

Montáž soft štartéra v rozvádzači

Ak je štartér inštalovaný v rozvádzači, uistite sa, že je v ňom dobré vetranie. Výrobky je možné inštalovať vertikálne alebo horizontálne. Horizontálne usporiadanie ukazuje obrázok 3-2. Vertikálne usporiadanie ukazuje obrázok 3-3. Používateľ môže zvoliť ktorékoľvek z nich.
Poznámka: ak je zvolené vertikálne usporiadanie (najmä v režime chladenia ventilátorom), medzi softštartérmi sa musí namontovať klapka, aby sa zabránilo tomu, že horný softštartér je ovplyvnený teplom generovaným spodným softštartérom.

soft štartér v rozvádzači

Vhodné prostredie pre soft štartér 187kW

Okolie a okolité prostredie je dôležité pre životnosť zariadenia. Preto prosím nainštalujte softštartér podľa podmienok popísaných nižšie.

Prevádzkové podmienky pre štandardné soft štartéry

Okolité prostredie: ak je nadmorská výška nad 1000 m, používateľ by mal vybrať produkt s vyšším výkonom.
Teplota prostredia: -25 ° C až +40 ° C.
Chladenie: prirodzené chladenie vzduchom alebo ventilátorom.
IP krytie: IP20.
Inštalujte v uzavretom priestore s dobrým vetraním.
Vibrácie menšie ako 0,5 g.
Napájanie: z verejnej siete, dieselový agregát.
Relatívna vlhkosť: ≤95% (20 ° C 士 5 ° C) nekondenzujúca, bez horľavých, výbušných plynov, bez prachu.
Konštrukcia: pre séru SSZ by mal užívateľ inštalovať preklenovací (bypass) stýkač.
Pre produkty série SS je inštalovaný vnútorný preklenovací stýkač.
Trojfázové AC: 400V, 690V alebo 1140V (-10%, + 15%), 50Hz.
(poznámka: napájacie napätie by malo zodpovedať napätiu použitého motore, ak užívateľ požaduje iné napätie, je nutné to uviesť v objednávke).
Motor: Asynchrónny motor a klietky (špeciálne požiadavky uveďte v objednávke).
Frekvencia štartu: maximálne dvadsaťkrát za hodinu pre štandardné produkty (v objednávke uveďte ak sa má motor štartovať častejšie).

Špeciálne podmienky

Ak máte špecifické požiadavky, prosím kontaktujte nás a upresníme vám možnosti.

V tejto záložke nájdete výber dôležitých informácií k ovládaniu soft štartéra. Všetky pochádzajú z manuálu, ktorý je dostupný na vyžiadanie.

Online manuál – soft štartér 187kW

Voľba programovateľného reléového výstupu Určuje, ktorý stav môže vystupovať cez programovateľné relé
0: žiadny
1: štart
2: bypass
3: beh
4: jemný stop (riadený dobeh)
5: chyba>
Voľba spustenia SCR Po zopnutí bypasového stýkača sa ďalšia činnosť riadi režimom nastavenia SCR.
1 – bypassovy stýkač je zopnutý, spúšťač SCR je blokovaný. Na displeji sa zobrazuje prúd počas behu a zapnuté sú všetky ochranné funkcie.
2 – bypassovy stýkač je zopnutý, spúšťač SCR nie je blokovaný. Na displeji sa zobrazuje prúd počas behu a zapnuté sú všetky ochranné funkcie.
3 – bypassovy stýkač je zopnutý, spúšťač SCR je zopnutý. Na displeji sa nezobrazuje prúd počas behu a zapnuté sú všetky ochranné funkcie.
Predvolená hodnota je 2.
Úroveň preťaženia pri štarte Existuje 8 úrovní. Doba ochrany každej úrovne je iná. Predvolená hodnota je 4 (zodpovedá norme IEC60947-4-2, trieda 15).
Poznámka: Ochrana proti preťaženiu je inverzný čas po zapnutí bypassového stýkača. Nie je zvolená.
Prúdova ochrana počas behu Táto ochranná funkcia sa aktivuje ihneď, ak je okamžitý prúd veľký. Predvolená hodnota je 200%. Znamená to, že hodnota ochrany je dvakrát väčšia ako menovitý prúd.
Voľba režimu zastavenia Existujú dva režimy zastavenia: mäkké zastavenie a voľné zastavenie. Predvolená hodnota je 1-voľná zastavenie. Funkcia 2 – soft stop je riadené zastavenie.
Faktor jemného zastavenia Tento parameter je platný len vtedy, keď nie je zvolený režim „voľné zastavenie“. Stanovuje čas a účinok jemného zastavenia. Ak je tento parameter nastavený správne, dosiahne sa efekt hladkého zastavenia.
Preťaženie prúdom počas behu Tento parameter zisťuje, či je zapnutá ochrana proti nadprúdu.
1: ON
2: OFF
Čas rampy Tento parameter udáva maximálny čas medzi začiatkom a koncom štartu. Predvolená hodnota
je 30 sekúnd.
Ak po dosiahnutí tohto času nie je počiatočný prúd menší ako 125% menovitého prúdu, softštartér prejde automaticky do stavu ochrany po 3 sekundách. Tento parameter je nastavený podľa typu zaťaženia. Pri veľkom zaťažení môže byť táto hodnota zvýšená. Pre ľahké zaťaženie môže byť čas spustenia kratší než nastavený čas. Tento parameter je neplatný v režime obmedzenia prúdu.
Prúdová nevyváženosť Tento parameter zisťuje, či je aktívna ochrana proti nevyváženosti.
1: ON
2: OFF
Obmedzenie prúdu pri štarte V režime obmedzenia prúdu tento parameter indikuje maximálny prúd počas štartu. Rozsah tohto parametra je 20% ~ 400% Ie. Predvolená hodnota je 300%, to znamená, že štartovací prúd je trojnásobok menovitého prúdu.
Pre typ záťaže čerpadlom alebo ventilátorom je to v poriadku. Pri inom type zaťaženia môže používateľ parameter upraviť podľa charakteru zaťaženia. Je lepšie nastaviť hodnotu medzi 250% a 350%. Tento parameter je neplatný v režime napäťovej rampy.
Doba obmedzenia prúdu Rozsah doba obmedzenia prúdu je 1 ~ 120 sekúnd. Predvolená hodnota je 30 sekúnd. V režime obmedzenia prúdu, ak je skutočný štartovací čas dlhší než táto hodnota a počiatočný prúd nie je menší ako 125% menovitého prúdu motora, systém prejde do stavu ochrany.
Komunikačná adresa MODBUS komunikačná adresa: 1~256
Prenosová rýchlosť MODBUS komunikačná prenosová rýchlosť
0: 2400
1: 4800
2: 9600
3: 14400
4: 19200
5: 28800
Jogg napätie V tomto režime je rozsah parametrov 5-75%.
V režime Jog zostáva výstupné napätie nezmenené (je to nastavený parameter). Ak je tento parameter príliš nízky, motor sa nemôže otáčať. To je bežné. Užívateľ môže nastaviť tento parameter klávesnicou.
Start/stop Prúdová ochrana Rozsah tohto parametra je 400 ~ 600% Ie. Tento parameter je nastavený kvôli ochrannej funkcii pred veľkým prúdom pri štarte. Predvolená hodnota je 400%. Tento parameter by sa mal zvýšiť, ak je záťaž väčšia.
Faktor prúdovej nevyváženosti Tento parameter slúži na funkciu ochrany, ktorá je zameraná na rozdiel prúdu vo fázach, ktorý je väčší pri behu. Predvolená hodnota je 30%. Čím je tento parameter menší, tým väčšia je citlivosť. Tento parameter by nemal byť príliš malý, aby sa predišlo tomu, že ochrana bude príliš citlivá v bežnej prevádzky zariadenia.
Poznámka: Táto funkcia ochrany je aktívna len vtedy, keď je priemerný prúd väčší ako 20% menovitého prúdu.
Výpočet faktora prúdovej nevyváženosti:
faktor prúdovej nevyváženosti △I% = (Imax-Imin)/ [( Ia + Ib + Ic )/ 3]
Štartovací režim Existuje tri režimy spustenia. Užívateľ môže nastaviť tento parameter klávesnicou.
Počiatočné napätie Tento parameter platí pre režim napäťovej rampy.
Tento parameter indikuje počiatočné výstupné napätie v momente štartu a tiež indikuje počiatočné napätie motora. Čím väčší je tento parameter, tým väčší je krútiaci moment. Predvolená hodnota je 30%. Pri zaťažení ventilátorom čerpadla by tento
parameter nemal byť väčší. Pre väčšie počiatočné statické zaťaženie tento parameter môže byť zvýšený. Parameter je možné nastaviť medzi 20-50%. Ak je vybratý režim Obmedzenia prúdu, tento parameter je neplatný.
Režim riadenia Pri zmene tohto parametra môže užívateľ ľahko zvoliť klávesnicu, svorkovnicu a počítač. Predvolená hodnota je 1. Je to ovládanie z klávesnice. Ak je nastavená hodnota 2, znamená to ovládanie cez svorkovnicu. Ak je nastavená hodnota 3, znamená to, ovládanie
je cez svorkovnicu a z klávesnice. Ak je nastavené 4, ovládanie je z PC. Ak je nastavené 5, ovládanie je z klávesnice a cez PC, ak je nastavené 6, ovládanie je cez svorkovnicu a cez PC. Ak je nastavené 7, ovládanie je z klávesnice a cez svorkovnicu a PC.
Poznámka: Ak je nastavená hodnota 3, 6 alebo 7, klávesnica a PC sú zakázané. ak sa používa dvojvodičové vedenie, užívateľ môže nastaviť tento parameter klávesnicou.
Kategórie: