Eshop

Zľava

0,37KW trojfázový elektromotor, 2755ot. – 1MS71M1-2

85,00€ 64.00

Vymazať

Medzisúčet:

Spolu za doplnky:

Spolu s doplnkami:

Medzisúčet:

Spolu za doplnky:

Spolu s doplnkami:

Všeobecné informácie

Osová výška 71
Stupeň krytia IP 55
Materiál konštrukcie hliník
Úprava do tropického prostredia nie
Trieda vibrácie A
Vyváženie rotora pol pera
Typ chladenia IC 411
Smer otáčania rotora v pravo / v ľavo
Interval zaťaženia S1
Normatívna trieda IEC / DIN /ISO /VDE /EN
Klasifikácia IEC 60034 -1
Vonkajší náter RAL 7030
Záruka 24 mesiacov

Výkonové parametre

Typ a osová veľkosť 1MS71M1-2
Nominálny výkon 0,37 [kW]
Nominálný prúd 1,01(380V), 0,96(400V), 0,92(415V)
Otáčky pri plnej záťaži 2755
Frekvencia pri konštantnej záťaži 50 [Hz]
Záberový moment 2,2 Mz/Mn
Pomerný moment zvratu 2,3 Mz/Mn
Záberový prúd 6,1 Iz/In

Mechanické parametre

Účinník 0,81 (cosφ)
Hladina hluku vo výške 1m 64 LwdB(A)
Hmotnosť 6 [kg]
Moment zotrvačnosti 0,00075 J[kgm2]

Normy

 

Tolerancie

Označenie
Marking
CEI/EN IEC
Točivé elektrické stroje
Rotating electrical machines
CEI EN 60034-1 IEC 60034-1
Svorkovnice a smer otáčania
Terminal markings and direction of rotation
CEI 2-8 IEC 60034-8
Spôsoby chladenia
Methods of cooling
CEI EN 60034-6 IEC 60034-6
Rozmery a výstupy pre točivé elektrické stroje
Dimensions and output series for rotating electrical machines
EN 50347 IEC 60072
Stupne ochrany dané vlastnou konštrukciou točivých elektrických strojov
Degrees of protection provided by integral design of rotating electrical machines
CEI EN 60034-5 IEC 60034-5
Hlukové limity
Noise limits
CEI EN 60034-9 IEC 60034-9
Klasifikácia typov konštrukcie, montážnych úprav a polohy svorkovnice
Clasification of types of construction, mounting arrangements and terminal box position
CEI EN 60034-7 IEC 60034-7
Štandardné napätie podľa IEC
IEC standard voltages
CEI 8-8 IEC 60038
Mechanické vibrácie určitých strojov s osovou výškou 56 mm a vyššie – merania,
vyhodnocovanie a medze závažnosti vibrácií
Mechanical vibration of certain machines with shaft heights 56mm and higher – measurement, evaluation and limits of vibration severity
CEI EN 60034-19 IEC 60034-14

 

Tolerancie

Stupeň účinnosti
Level of efficiency
-0,15 (1-n) P =< 150 kW
Účinník
Power factor
-(1-cosφ)/6 min 0,2 max 0,07)
Sklz
Slip
+20% P >= 1 kW +- 30% =< 1kW
Rozbehový prúd
Starting current
+20%
Rozbehový moment
Starting torque
-15% +25%
Max. otáčky
Max. torque
-10%

Geometrické a mechanické tolerancie

Parameter
Parameter
Rozmery
Dimensions
Tolerancie
Tolerancies
Osová výška
Shaft height
H od do BG 250
uber BG 250
0,5 mm
1 mm
Priemer konca hriadeľa
Diameter of shaft end
D – DA Ø 11 – 28
Ø 38 – 48
>= Ø 55
j6
k6
m6
Kľúč
Key
F – FA h9
Príruba
Flange
N Ø < 250
Ø >= 250
j6
h6

 

Chladenie

Motory sú chladené vlastnou ventiláciou (IC 411 acc. with IEC 60034-6) a sú vybavené syntetickým dvojcestným axiálnym ventilátorom. Motory musia byť montované tak aby bola zabezpečená minimálna vzdialenosť medzi vekom ventilátora a najbližším komponentom tak, aby nebola ovplyvnená cirkulácia vzduchu. Táto vzdialenosť by mala byť taktiež dodržaná, keď sa vykonáva údržba. Motory z IEC veľkosti rámu 63 a vyššie môžu byť vybavené nezávisle pracujúcim externým ventilátorom ak je to potrebné. Chladenie potom dostáva miesto cez axiálny ventilátor namontovaný na štandardné ventilátorove veko. Tento dizajn by mal byť inštalovaný v prípadoch kde motor pracuje s frekvenčným meničom. Potom môže motor pracovať konštantnými otáčkami, nižšími rotačnými rýchlosťami alebo pri vyššej rozbiehajúcej frekvencii. Motory s druhým hriadeľom sa vylučujú z tejto možnosti.

Trieda izolácie

Motory sú štandardne vybavené izolačnými materiálmi triedy F (smaltový drôt, izolačné materiály, impregnačná živica). Štandardný dizajn motorov všeobecne zotrváva pod maximálnym teplotným limitom 80K, ktorý vyhovuje prebytočnej teplote triedy B. Opatrné zvolenie izolácie systémových komponentov umožňuje používanie motorov s operáciami frekvenčného meniča v tropických podmienkach a pri normálnej úrovni vibrácií. Pri plánovanom používaní motora v chemicky agresívnom prostredí alebo na miestach s veľkou vlhkosťou doporučujeme komunikáciu so zákazníckym centrom. Na vyžiadanie môžu byť motory taktiež dodané so špecifikačnou triedou H.

Typ ochrany

Štandardne je k motorom dodávaná ochrana typu IP 55. Ak je to potrebné, je možné dodať aj vyššiu úroveň ochrany. Všetky motory inštalované vonku musia byť chránené proti priamemu slnečnému žiareniu. Ak sú montované vertikálne s hriadeľom smerujúcim nadol, v takom prípade by mal motor obsahovať kryt, ktorý chráni pred vodou a inými cudzími časticami.

Tepelná ochrana vinutia

Motory môžu byť vybavené integrovanými tepelnými sondami, ktoré ochraňujú vinutie od nadmernej teploty v prípadoch nedostatočnej ventilácie alebo preťaženia. Motory, ktoré používaniu operácie frekvenčného meniča by mali stále mať dodatočnú ochranu. K dispozícii sú tieto možnosti ochrany:

Z-TO: Tri bimetálové sondy s odpovednou teplotou 150 °C vo vinutí.

Toto ochranné zariadenie obsahuje zapúzdrený bimetálový pásik, ktorý v prípade prehriatia otvorí kontakty obvodu. Ak teplota opäť klesne, kontakty sa zatvoria. Tieto tri bimetálové pásiky s bežne zavretými kontaktmi sú zvyčajne zapojené do série na pomocnú svorkovnicu.

Z-DK: Tri PTC-termistory s odpovednou teplotou 150 °C.

Štandardne sa používajú pri veľkostiach rámu 160-355. Tieto termistory obsahujú polovodič, ktorý ukazuje veľkostné zmeny v odpore len pred prehriatím. Bežne sa používajú termistory s kladným teplotným koeficientom. Výhoda týchto senzorov je, že dokážu zistiť malé teplotné rozdiely vo veľmi spoľahlivom čase a nevykazujú žiadne známky použitia. Na rozdiel od bimetálových teplotných sond, termistory nemôžu priamo prepnúť relé obvodu, takže musí byť nainštalovaná špeciálna vypínacia jednotka. Tri PTC-termistory sú zapojené do série na pomocnú svorkovnicu.

Trojfázový elektromotor, 0.37kW, 2755ot rady 1MS-71M1-2

Elektromotory série 1MS sú známe predovšetkým kvôli spoľahlivosti, dlhej životnosti a kvalitnému spracovaniu. Na výrobu motorov tejto rady sa používajú kvalitné materiály a expertné technologické postupy. Vývoj elektromotorov je prispôsobený tak, aby čo najviac zodpovedal požiadavkám zákazníka a zaručoval čo najhladšiu prevádzku. Motory sú vďaka ich modernému dizajnu nadimenzované tak, aby mali čo najnižšiu hlučnosť a minimálne vibrácie. Elektromotor 0.37KW typ 1MS71M1-2 máme pripravený na sklade. Kúpte si ho u nás online a získajte tak najvýhodnejší pomer ceny a kvality na trhu. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa parametrov alebo potrebujete poradiť s výberom správneho elektromotora môžete nás kontaktovať na zákaznícku linku alebo e-mail a špecialisti z nášho tímu vám veľmi radi poskytnú bezplatné poradenstvo.

0.37kW 1MS trojfázové elektromotory, 400V

Chladenie pre elektromotory 0.37KW je riešené vlastnou ventiláciou (IC 411 acc. with IEC 60034-6) a motory majú syntetický dvojcestný axiálny ventilátor. Aby bola dosiahnutá najvyššia efektivita chladenia, nemôže byť nijak ovplyvnená cirkulácia vzduchu pri ventilátore. Motory treba teda montovať tak, aby medzi vekom ventilátora a najbližším komponentom bola zabezpečená dostatočná medzera. V prípade potreby je možné pre motory s rámom 63 a vyššie dodať aj ďalší nezávisle pracujúci externý ventilátor. Takéto riešenie je vhodné pre elektromotory pracujúce s frekvenčným meničom.

0.37kW elektromotor od značky Elektropohony VYORAL

Izolačná trieda elektromotorov 0.37kW je triedy F. Izolácia je zložená zo smaltovaného drôtu, izolačného materiálu a impregnačnej živice. Precízna izolácia systémových komponentov umožňuje využívanie elektromotorov pracujúcich s frekvenčným meničom v tropickom prostredí s primeranou úrovňou vibrácií. Ak plánujete použiť elektromotor v chemicky agresívnejších podmienkach alebo v oblastiach s vyššou mierou vlhkosti, odporúčame konzultovať s našim zákazníckym centrom.

Trojfázové elektromotory 1MS – dobrá voľba

Elektromotor 1MS71M1-2 0.37 kW je možné vybaviť aj integrovanými tepelnými sondami na zabezpečenie lepšej ochrany pred nadmernými teplotami. Táto možnosť je vhodná pri prevádzke s nedostatočnou ventiláciou alebo preťažením. Odporúčame taktiež pre prípady, kde elektromotor pracuje s frekvenčným meničom. K tomuto účelu poskytujeme 2 možnosti ochrany:
3 bimetalové sondy s odpovedajúcou teplotou 150 °C vo vinutí.
Súčasťou tohto zariadenia je zapuzdrený bimetalový pásik, ktorý pri prehriatí otvára kontakty obvodu. Pri klesnutí teploty sa kontakty zatvoria. Tieto tri pásiky sa bežne zapájajú sériovo na pomocnú svorkovnicu.
3 PTC termistory s odpovedajúcou teplotou 150°C.
Tieto termistory sú používané najmä pri rámoch veľkostí 160 až 355. Obsahujú polovodič, ktorého úlohou je ukazovať rozdiely v odpore len pred prehriatím. Bežne sú používané termistory, ktoré majú kladný teplotný koeficient. Veľkým plusom týchto senzorov je schopnosť zistiť aj malé teplotné rozdiely vo veľmi spoľahlivých časoch a zároveň neprejavujú žiadne známky používania. Oproti bimetalovým sondám, termistory však nemôžu priamo prepínať relé obvodu, preto je nevyhnutné nainštalovať aj špeciálnu vypínaciu jednotku. Termistory sa taktiež zvyčajne zapájajú do série na pomocnú svorkovnicu.

Značka VYORAL – predaj už viac ako 5 rokov

Trojfázový elektromotor 0.37KW je vybavený štandardne ochranou typu IP55. V prípade potreby je možné vyžiadať aj vyššiu úroveň ochrany elektromotora. Ak je elektromotor inštalovaný vo vonkajšom prostredí, musí byť chránený proti priamemu slnečnému žiareniu. Ak je namontovaný vertikálne a hriadeľom smerujúcim dole, elektromotor by mal mať kryt, ktorý ho bude chrániť pred vodou a inými cudzími prvkami.

Hmotnosť 6 kg
Prevedenie

Pätkový B3 (na nôžkach), Prírubový B5 (veľká príruba – štandardná), Malá príruba B14, Stredná príruba B14B, Pätkovo-prírubový B35 (s nôžkami a prírubou), Pätkovo-prírubový B34 (s nôžkami a malou prírubou), Pätkovo-prírubový B34B (s nôžkami a strednou prírubou)

Katalógové číslo: - Kategórie: , ,