Frekvenčné meniče Goodrive20

Univerzálne frekvenčné meniče GD20

Frekvenčné meniče triedy GD20 sú prístroje s certifikovanou funkciou STO a vektorovým režimom riadenia. Účel ich využitia je univerzálny, preto sú vhodné pre aplikácie do každého odvetvia priemyslu. Ako príklad môžeme uviesť najmä využitie pri potravinárskych zariadeniach, strihacích strojoch, textilnej výrobe, výrobe plastov, HVAC a podobne.

Oblasti využitia GD20

Ako bolo spomínané, tieto frekvenčné meniče sú vhodné pre rôzne aplikácie, a to aj v týchto oblastiach:

– výroba keramiky
– výroba káblov
– dopravníky
– úprava vody
– drevoobrábacie stroje
– vzduchové kompresory
– textilný priemysel
– mnoho ďalších

Funkcie frekvenčných meničov:

– STO (Safe Torque OFF) funkcia
– bezsenzorový vektorový režim riadenia V/F
– externá LED klávesnica s kopírovaním parametrov (ostatné klávesnice túto funkciu nemajú)
– štartovací moment do 0,5 Hz / 150 %
– zabudovaná DC tlmivka pre výkony 18,5 kW a viac
– zabudovaná brzdová jednotka pre výkony do 37kW (pre 45kW a viac je voliteľná)
– zabudovaný C3 filter pre výkony 4kW a vyššie (do 2,2kW voliteľné)
– voliteľný C2 filter

Doplnkové príslušenstvo ku GD20

K frekvenčným meničom vám ponúkame priobjednať si aj tieto voliteľné prvky:
– externá klávesnica s funkciou kopírovania parametrov alebo bez tejto funkcie
– vstupné tlmivky ➙ zlepšite účinník vstupnej strany frekvenčného meniča a regulujte vyšší harmonický prúd
– výstupné tlmivky ➙ predĺžte efektívnu prenosovú vzdialenosť prístroja a riaďte vysoké napätie pri zapnutí alebo vypnutí IGBT meniča
– vstupný filter ➙ ovládajte elektromagnetické rušenie generované meničom, namontujte ho blízko svoriek zariadenia
– výstupný filter ➙ ovládajte elektromagnetické rušenie z výstupnej strany zariadenia, namontujte ho blízko výstupných svoriek
– brzdový rezistor ➙ pomocné zariadenie pre systém brzdenia na skrátenie brzdového procesu
– membrána s otvormi na uvoľňovanie tepla ➙ pre používanie do ťažších prevádzkových podmienok na zvýšenie ochrany

Meniče GD20 – Montáž

Frekvenčné meniče Goodrive 20 majú kompaktné rozmery, vďaka čomu sa môžu namontovať vedľa seba a ušetríte tak montážny priestor.
frekvenčné meniče GD20 montáž
Zariadenia do 2,2kW je možné montovať na stenu alebo DIN lištu. Meniče s výkonom 4kW a viac môžu byť nainštalované na stenu alebo prírubu.
frekvenčné meniče GD20 montáž