Elektromotory MS 900 ot./min.-1

MS elektromotory – 900 otáčok

 

Základné informácie

Póly: 6
Synchrónne otáčky udávané výrobcom: 1000 ot.min-1
Približný rozsah otáčok je 850 – 1000 ot.min-1, závisí to od konkrétneho kusu a taktiež od faktoru zaťaženia.
 

Tepelná ochrana vinutia

V prípadoch preťaženia alebo nedostatočnej ventilácie môžu byť elektromotory vybavené integrovanými tepelnými sondami, ktoré zabezpečujú ochranu vinutia od nadmernej teploty. Táto ochrana sa odporúča najmä motorom, ktoré pracujú s frekvenčným meničom. Viac informácií o možnostiach tepelnej ochrany nájdete po rozkliknutí už konkrétneho produktu.
 

Chladenie

Motory sa chladia pomocou vlastnej ventilácie (IC411). Inštalácia motorov musí byť uspôsobená tak, aby medzi vekom ventilátora a najbližším objektom bola zabezpečená minimálna medzera, ktorá umožní správnu cirkuláciu vzduchu. Ak je to potrebné, elektromotory s rámom s veľkosťou 63 a väčšou môžu použiť aj dodatočný nezávisle pracujúci externý ventilátor, ktorý sa napojí cez štandardný axiálny ventilátor. Toto zapojenie sa odporúča v prípade používania s frekvenčným meničom.