Elektromotory s brzdou

Konštrukcia brzdy

Predstavte si plášť cievky ako magnet podkovy so severným a južným pólom. Ak sa kus železa dotkne oboch pólov, vytvorí sa magnetický obvod. Keď sa použije energia, vytvorí sa magnetické pole, ktoré toto pole (tok) prekonáva vzduchovú medzeru medzi poľom a armatúrou. Táto magnetická príťažlivosť ťahá armatúru v kontakte s čelom brzdového poľa. Trenie a pevnosť magnetického poľa je to, čo spôsobí zastavenie rotačného pohybu. Takmer všetok krútiaci moment pochádza z magnetickej príťažlivosti a koeficientu trenia medzi oceľou kotvy a oceľou rotora alebo brzdového poľa. Ale pre mnohé priemyselné spojky alebo brzdy sa medzi tyčami používa trecí materiál. Materiál sa používa hlavne na zníženie miery opotrebenia. Na zmenu koeficientu trenia pre špeciálne aplikácie sa však môžu použiť aj rôzne typy materiálov. Napríklad, ak sa požaduje, aby brzda mala dlhší čas na zastavenie alebo sklz, môže sa použiť materiál s nízkym koeficientom. Naopak, ak by bolo potrebné, aby brzda mala o niečo vyšší krútiaci moment, mohol by sa použiť materiál s vysokým koeficientom trenia.

Medený (niekedy hliníkový) magnetický drôt používaný na vytvorenie cievky, ktorá je držaná v puzdre buď cievkou alebo epoxidovým / lepiacim prostriedkom. Pre väčšinu priemyselných bŕzd sa potom cez cievku umiestni trecí materiál a nastaví sa medzi vnútorný a vonkajší pól. Trecí materiál je v jednej rovine s povrchom brzdy, pretože chcete mať kontakt medzi kovom a kovom medzi plášťom cievky a kotvou. (Niektorí ľudia sa mylne pozerajú na elektromagnetické brzdy a predpokladajú, že je už opotrebovaný, pretože trecí materiál je v jednej rovine, ale nie je to tak.)