Frekvenčné meniče

 

Ponúkame 4 série frekvenčných meničov

Frekvenčné meniče A550 PLUS

 

Email: vyoral@el-motor.sk
Tel. číslo: +421 948 126 611

Séria A550 PLUS sú štandardné vysokokvalitné meniče so skalárnym riadením,vhodné pre klasické aplikácie.
Majú výborný pomer ceny a kvality, sú jednoducho nastaviteľné a majú 100-ky funkcií.
frekvenčné meniče A550

Využitie v priemysle

čerpadlá ♦ vzduchotechnika ♦ textil ♦ potraviny ♦ elektrické prevodovky ♦ keramika ♦ brúsky ♦ odstredivé stroje ♦ frézy ♦ stroje na potápanie ♦ rezacie stroje

Funkcie

 • Menič má V/F riadenie
 • Rozsah výstupnej frekvencie 0 – 1000 Hz
 • Napájanie je možné i jednofázovým napätím 230 V.
 • TURBO efekt zvýšenie točivého momentu motoru o 30%.
 • Vstavaná brzdová jednotka umožňujúca priamo pripojiť brzdný odpor v prípade potreby brzdenia pohonu žeriavu, dopravníkov, zdvíhadiel atď.
 • Automatická regulácia napätia
 • Automatické obmedzenie nadprúdu pre elektromotor.
 • Ochrana proti prepätiu a podpätiu.
 • Nastavenie času zrýchlenia a času spomalenia až do 600 sek.
 • Menič má vstavaný časovač, umožňujúcí naprogramovať zapínanie a vypínanie meniča v ľubovolnom čase i bez prítomnosti obsluhy
 • Množstvo digitálnych vstupov a výstupov
 • Analógový vstup a výstup
 • PID regulátor
 • Reléový a OC výstup
 • Komunikácia pomocou RS 485
 • a mnoho ďalších funkcií …

 

Frekvenčný menič V800

Je profesionálna séria meničov pre priemysel, ale taktiež pre bežné aplikácie. Menič je vektorovo riadený a splňuje tie najvyššie možné štandardy. Má obrovskú pretažiteľnosť a funkcionalitu. Má obrovské množstvo nastavení.

Využitie v priemysle

čerpadlá ♦ vzduchotechnika ♦ strojné zariadenia ♦ dopravníkové systémy ♦ komplikované regulácie ♦ ťažko rozbehové zariadenia ♦ papierenský priemysel ♦ drevospracujúci priemysel ♦ ťažké strojárstvo ♦ ľahké strojárstvo ♦ textilná výroba ♦ chemická výroba ♦ výroba káblov ♦ cestný priemysel ♦ obrábacie stroje ♦ polygrafia

frekvenčné meniče V800

Funkcie

 • Rozsah výstupnej frekvencie je od 0 do 1000 Hz
 • TURBO efekt zvýšenia točivého momentu elektromotoru až na 200%
 • nadprúdová ochrana; ochrana proti prepätiu; ochrana proti prehriatiu; ochrana proti preťaženiu meniča; ochrana proti preťaženiu motora; ochrana proti výpadkom výstupnej fáze; ochrana IGBT tranzistorov meniča
 • Menič pracuje s vektorovým riadením v otvorenom cykle, alebo v skalárnom V / F režime.
 • Braking UNIT vstavaná brzdová jednotka v štandardnej výbave pre všetky výkonové série 0,70 – 15 kW.
 • MAGNETIC FLUX BRAKE brzdenie magnetickým tokom prostredníctvom DC prúdu.
 • DC brzda, umožňujúca dobrzdiť a zabrzdiť elektromotor pri spomaľovaní.
 • MACRO aplikácia pre rýchle programovanie.
 • PC TOOLS programovanie z PC alebo NOTEBOOKU.
 • Virtuálny IO terminál 8-obvodov 1/1 virtuálnych vstupných a výstupných svoriek, čo umožňuje realizovať zložitejšie inžinierske a miestne aplikácie jednoduchým spôsobom bez externého vedenia.

 

Frekvenčné meniče V810

V810 je elita medzi frekvenčnými meničmi. Sú to profesionálne ťažkopriemyslové stroje v oceľových rámoch. Majú množstvo modulov. Obrovské spektrum funkcionality a rozsahov. Vhodné pre akékoľvek aplikácie od ventilátorov až po priemyslové lisy a valcovacie linky.

Využitie

ťažké strojárenstvo ♦ ľahké strojárenstvo ♦ textilná výroba ♦ chemická výroba ♦ výroba káblov ♦ cestný priemysel ♦ obrábacie stroje ♦ polygrafia čerpadla ♦ vzduchotechnika ♦ strojné zariadenia  ♦ dopravníkové systémy  ♦ regulácie ♦ ťažko rozbehové zariadenia ♦ papierenský priemysel ♦ drevospracujúci priemysel

frekvenčné meniče V810

Funkcie

 • Menič pracuje v: CLVC vektorovom riadení v uzavretom cykle alebo v SVC riadení v otvorenom cykle
 • V/F skalárne riadenie
 • TURBO efekt zvýšenia točivého momentu elektromotoru až na 200%
 • Braking UNIT vstavaná brzdová jednotka v štandardnej výbave pre všetky výkonové rady do výkonu 18,5 kW
 • DC tlmivky štandardne zabudované od výkonu 250 kW
 • MAGNETIC FLUX BRAKE brzdenie magnetickým tokom prostredníctvom DC prúdu
 • DC brzda, umožňujúca dobrzdiť a zabrzdiť elektromotor pri spomaľovaní
 • Import a export nastavených údajov do a z ovládacieho panelu, kopírovánie dát pomocou ovládacieho panelu do iných meničov rovnakej série
 • Duálny parameter motoru
 • Rozšírený software pre použitie až 6 druhov čidiel detekcie teploty motoru, PTC, PT100, atď.
 • PC TOOLS programovanie z PC alebo NOTEBOOKU
 • Virtuálny IO terminál 8-obvodov 1/1 virtuálnych vstupných a výstupných svoriek, čo umožňuje realizovať zložitejšie inžinierske a miestne aplikácie jednoduchým spôsobom bez externého vedenia
 • Režim prebudenia a spánku: vstavaný PID, s jednoduchým režimom “spánok a prebudenie”
 • Štandardný komunikačný protokol MODBUS, PROFIBUS, CANopen, RS 485; (Voliteľne) umožňujúci flexibilné čítanie parametrov a mapovanie
 • Časovače: 3 vstavané časovače; 5 druhov hodín; 5 módov spustenia; viac prístupových “dverí” signálov a pracovných režimov a až 7 druhov výstupných signálov
 • Počítadlá: 2 vstavané počítače; výber hodín; marža; 4 druhy spúšťacích režimov a 7 druhov výstupných signálov
 • Digitálne vstupy NPN i PNP; analógové vstupy; pulzné vstupy do 100 kHz
 • Digitálne DO výstupy; analógové výstupy; pulzné výstupy; RO výstupy; Vstavaný PID regulátor
 • Prevádzkové ochrany: nadprúdová ochrana, ochrana proti prepätiu, ochrana proti prehriatiu meniča, ochrana proti preťaženiu meniča, ochrana proti preťaženiu motoru, ochrana proti výpadku výstupnej fázy a ochrana IGBT tranzistorov meniča
 • Obecné funkcie: vypnutie reštartu, detekcia poruchy, vlastná regenerácia, dynamické / statické načítanie parametrov elektromotoru – vlastná identifikácia
 • Okamžitý štart, prevádzkový štart, odložený štart, potlačenie nadprúdu, ochrana proti prepätiu / podpätiu, nastavenie V / F užívateľskej krivky, korekcia krivky cez analógový vstup, detekcia brzdnej linky, detekcia nestabilnej frekvencie (tzv. Húpacia frekvencia) vyskytujúca sa u textilných strojov; synchrónna komunikácia; atď.

 

Frekvenčné meniče X550 IP65

Vynikajúce frekvenčné meniče určené pre stredne náročné aplikácie so zvýšeným krytím IP65. Vďaka ochrane IP65 sú vhodné do prostredia, kde sa vyžaduje prachotesnosť a vodeodolnosť.

Využitie

♦ čerpadlá ♦ vzduchotechnika ♦ textil ♦ potraviny ♦ elektrické prevodovky ♦ keramika ♦ brúsky ♦ odstredivé stroje ♦ frézy ♦ stroje na potápanie ♦ rezacie stroje
frekvenčné meniče X550 IP65

Funkcie

 • Napájanie meniča frekvencie jednofázovým napätím 1 x 230 V AC alebo trojfázovým 3 x 400 V AC
 • Výstupná frekvencia v rozsahu 0 až 400 Hz
 • Funkcia zosilnenia točivého momentu elektromotora až o 20 %
 • X 550 sú vhodné pre riadenie asynchrónnych motorov
 • Sériovo zabudované fyzické rozhranie RS 485 MODBUS
 • Komunikačné rozhranie MODBUS RTU
 • Zvýšené krytie IP 65
 • Bezpečnostná funkcia EMS (okamžité zastavenie)
 • Funkcia pre pripojenie PTC ochrany alebo termokontaktu elektromotora
 • Vstavaný PID, PLC, AVR, 2 počítadlá, atď.
 • Vstavaný zdroj externého napájania + 24 V
 • Integrovaných je 6 alebo 4 digitálne vstupy (podľa výkonového modelu), 1 analógový vstup 0-10 V alebo 4-20 mA,
 • 2 multifunkčné reléové výstupy