Frekvenčné meniče

 

Ponúkame 3 série frekvenčných meničov.

 

Email: vyoral@el-motor.sk
Tel. číslo: +421 948 126 611
Séria E550 sú štandardné vysokokvalitné meniče so skalárným riadením,vhodné pre klasické aplikácie.
Majú výborný pomer ceny a kvality, sú jednoducho nastaviteľné a majú 100ky funkcií.
Frekvenčné meniče E550 od slovenskej spoločnosti VYBO Electric a.s. doporučujeme.

Využitie v priemysle

čerpadlá ♦ vzduchotechnika ♦ textil ♦ potraviny ♦ elektrické prevodovky ♦ keramika ♦ brusky ♦ odstredivé stroje ♦ frézy ♦ stroje na potápanie ♦ rezacie stroje

Funkcie

 • Menič je riadený VVVF vektorovým algoritmom napätia.
 • Rozsah výstupnej frekvencie 0 – 1000 Hz
 • Napájenie je možné i jednofázovým napätím 230 V.
 • TURBO efekt zvýšenie točivého momentu motoru o 20%.
 • Vstavaná brzdová jednotka umožňujúca priamo pripojiť brzdný odpor v prípade potreby brzdenia pohonu žeriavu, dopravníkov, zdvihadiel atď.
 • Automatická regulácia napätia
 • Automatické obmedzenie nadprúdu pre elektromotor.
 • Ochrana proti prepätia a podpätiu.
 • Nastavenie času zrychlenia a času zpomalenia až do 600 sek.
 • Menič má vstavaný časovač, umožňujúcí naprogramovať zapínanie a vypínanie meniča v ľubovolnom čase i bez prítomnosti obsluhy
 • Množstvo digitálnych vstupov a výstupov:
 • analógový vstup a výstup
 • PID regulátor
 • Relovej a OC výstup
 • Komunikácia pomocou RS 485
 • a mnoho dalších funkcí …

Frekvenčný menič V350

Je profesionálna séria meničov pre priemysel, ale taktiež pre běžné aplikácie. Menič je vektorovo riadený a splňuje tie najvyššie možné štandardy. Má obrovskú pretažiteľnosť a funkcionalitu.

má obrovské množstvo nastavení.

Využitie v priemysle

čerpadlá ♦ vzduchotechnika ♦ strojné zariadenia ♦ dopravníkové systémy ♦ komplikované regulácie ♦ ťažko rozbehové zariadenia ♦ papierenský priemysel ♦ drevospracujúci priemysel ♦ ťažké strojárstvo ♦ lahké strojárstvo ♦ textilná výroba ♦ chemická výroba ♦ výroba káblov ♦ cestný priemysel ♦ obrábajúce stroje ♦ polygrafia

 • Rozsah výstupnej frekvencie je od 0 do 1000 Hz
 • TURBO efekt zvýšenia točivého momentu elektromotoru až na 200%
 • nadprúdová ochrana; ochrana proti prepätiu; ochrana proti prehratiu; ochrana proti preťaženiu meniča; ochrana proti preťaženiu motora; ochrana proti výpadkom výstupnej fáze; ochrana IGBT tranzistorov meniča
 • Menič pracuje s vektorovým riadením v uzavretej alebo otvorenom cykle, alebo v skalárnom V / F režime.
 • ECO režim so špeciálným programom úspory energie pro riadenie čerpadiel ventilátorov atď.
 • Braking UNIT vstavaná brzdová jednotka v štandardnej výbave pre všetky výkonové série 0,70 – 15 kW.
 • DBL funkcia dynamického vyrovnávania zaťaženia
 • MAGNETIC FLUX BRAKE brzdenie magnetickým tokom prostredníctvom DC prúdu.
 • DC brzda, umožňujúca dobrzdiť a zabrzdit elektromotor pri spomalovaní.
 • MACRO aplikácia pre rychlé programovanie.
 • PC TOOLS programovanie z PC alebo NOTEBOOKU.
 • Virtuálny IO terminál 8-obvodov 1/1 virtuálnych vstupných a výstupných svoriek, čo umožňuje realizovať zložitejšie inžiniérske a miestné aplikácie jednoduchým spôsobom bez externého vedenia.

Frekvenčné meniče V560

V560 je elita mezi frekvenčnými meničmi. Sú to profesionálne ťažkopriemyslové stroje v ocelových rámoch. Majú množstvo modulov. Obrovské spektrum funkcionality a rozsahov. Vhodné pro akékoľvek aplikácie od ventilátorov až po priemyslové lysy a válcovacie linky.

Využitie

ťažké strojárenstvo ♦ ľahké strojárenstvo ♦ textilná výroba ♦ chemická výroba ♦ výroba káblov ♦ cestný priemysl ♦ obrábacie stroje ♦ polygrafia čerpadla ♦ vzduchotechnika ♦ strojné zariadenia  ♦ dopravníkové systémy  ♦ regulácie ♦ ťažko rozbehové zariadenia ♦ papierenský priemysel ♦ drevospracujúci priemysel

 • Funkcie
 • Menič pracuje v: CLP s vektorový riadením v uzavretom alebo otvorenom cykle
 • SVS s vektorový riadením v otvorenom cykle
 • V / F skalárne riadenie
 • DTC priame riadenie točivého momentu
 • Rozsah výstupnej frekvencie je od 0 do 2000 Hz
 • TURBO efekt zvýšenia točivého momentu elektromotoru až na 200%
 • ECO režim so špeciálnym programom úspory energie pre riadenie čerpadiel, ventilátorov atď.
 • Braking UNIT vstavaná brzdová jednotka v štandardnej výbave pre všetky výkonové rady od 1,5 do 22 kW
 • DC tlumivky štandardne zabudované od výkonu 75 kW do 630 kW
 • DBL funkce dynamického vyrovnávania zaťaženia
 • MAGNETIC FLUX BRAKE brzdenie magnetickým tokom prostredníctvom DC prúdu
 • DC brzda, umožňujúca dobrzdiť a zabrzdiť elektromotor pri spomalovaní
 • MACRO aplikácia pre rýchle programovanie
 • Import a export nastavených údajov do a z ovládacieho panelu, kopírovánie dát pomocou ovládacieho panelu do iných meničov rovnakej série
 • Polohovacie servo a delené polohovanie
 • Duálny parameter motoru
 • Rozšírený software pro použitie až 6 druhov čidel detekcie teploty motoru, PTC, PT100, atď.
 • PC TOOLS programovanie z PC alebo NOTEBOOKU
 • Virtuálny IO terminál 8-obvodov 1/1 virtuálnych vstupných a výstupných svoriek, čo umožňuje realizovať zložitejšie inžinierské a miestne aplikácie jednoduchým spôsobom bez externého vedenia
 • Režim prebudenia a spánku: vstavaný PID, s jednoduchým režimom “spánok a prebudenie”
 • Štandardný komunikačný protokol MODBUS, PROFIBUS, CANopen, RS 485; (Volitelne) umožňujúci flexibilné čítanie parametrov a mapovanie
 • Časovače: 3 vstavané časovače; 5 druhov hodin; 5 módov spustenia; viac prístupových “dverí” signálov a pracovných režimov a až 7 druhov výstupných signálov
 • Čítače: 2 vstavané počítače; výber hodín; marža; 4 druhy spúšťacích režimov a 7 druhov výstupných signálov
 • Digitálne vstupy NPN i PNP; analogové vstupy; pulzné vstupy do 100 kHz
 • Digitálne DO výstupy; analogové výstupy; pulzné výstupy; RO výstupy; Vstavaný PID regulátor
 • Provozní ochrany: nadprúdová ochrana, ochrana proti prepätiu, ochrana proti prehriatiu meniča, ochrana proti preťaženiu meniča, ochrana proti preťaženiu motoru, ochrana proti výpadku
 • výstupná fáze a ochrana IGBT tranzistorov meniča
 • Obecné funkcie: vypnutie reštartu, detekcia poruchy, vlastná regenerácia, dynamické / statické načítanie parametrov elektromotoru – vlastná identifikácia
 • Okamžitý štart, provozný štart, odložený štart, potlačenie nadprúdu, ochrana proti prepätiu / podpätí, nastavenie V / F užívateľskej krivky, korekcia krivky cez analógový vstup, detekcia brzdnej linky, detekcia nestabilnej frekvencie (tzv. Húpacia frekvencia) vyskytujúca sa u textilných strojov; synchrónna komunikácia; atď.