Elektromotory MEZ

elektromotor F160 standard

ELEKTROMOTORY MEZ – na sklade

V prípade záujmu o MEZ elektromotor nám neváhajte zaslať váš dopyt na e-mail vyoral@el-motor.sk, prípadne nás kontaktujte telefonicky na číslo +421 948 411 175. V prípade otázok vám radi poradíme a pomôžeme vybrať pre vás ten správny MEZ elektromotor v tej najvýhodnejšej možnej cene.
 
Dostupné prevedenia elektromotorov MEZ v typových radách:

 • C, VC, KC – osová výška 180 – 225 mm
 • F, VF, KF – osová výška 250 – 280 mm
 • 3AFC, 3AFP, MAF
 • P, VP, R, VR – krúžkové motory
 • 1AG, MAG, AG- krúžkové motory
 • YF, 1, 1AN5, IN2 – vysokonapäťové motory
 • MEZ 1YG – vysokonapäťové krúžkové motory

 

TECHNICKÉ PARAMETRE

Využitie trojfázových asynchrónnych elektromotorov v praxi nájdeme najčastejšie u ventilátorov, rôznych obrábacích strojov, lisov, čerpadiel a mnohých iných zariadení. Výkonnostný štítok na každom elektromotore uvádza okrem iného aj prostredie, ktoré je pre daný elektromotor určené. V prípade nedodržania tejto zásady hrozí zlyhanie až trvalé poškodenie motora.
 

Základné dostupné prevedenia

Základným prevedením motora rozumieme elektromotor, ktorý:

OZVITE SA NA:

vyoral@el-motor.sk

+421 948 126 611

 • má tvar typu IM 1001 – pätkový typ, ktorý má jeden koniec hriadeľa valcový a rozmery podľa rozmerových tabuliek
 • má úplnú svorkovnicu s 2 typizovanými závitovými otvormi typu P
 • má nominálne napätie 400 V a spojenie D, na štartovanie prepínačom Y-D
 • má nominálnu frekvenciu 50 Hz
 • má krytie IP 54 (uzatvorený motor) a IP 2 (vonkajší ventilátor)
 • má vlastné povrchové chladenie IC 411 (podľa normy STN EN 60034-6)
 • má S1 zaťaženie (trvalé)
 • má šesťsvorkovú svorkovnicu
 • má izolačný systém teplotnej triedy izolácie F typu
 • má rozsah teploty od -30°C do +40°C a pre zložité prostredie: mokré s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 95% a do 25°C a pre studené s teplotou od -30°C)
 • má vonkajší náter: šedý

 

Upravené prevedenia, možné objednať po dohodnutí s výrobcom

Ak potrebujete elektromotor v prevedení odlišnom ako je základné, po dohode s výrobcom je možné vyžiadať prevedenie s nasledovnými modifikáciami:

 • tvar IM 2001 (pätkovo-prírubový model) a tvar IM 3001 (prírubový model ) – obe typy s jedným valcovým koncom hriadeľa a rozmermi podľa rozmerových tabuliek
 • ďalšie modely IM 1011, IM 1031, IM 1071, IM 1061, IM 1051, IM 2011, IM 2031, IM 2071, IM 2061, IM 2051, IM 3011, IM 3031 (modely IM 1011, IM 2011, IM 3011 majú ochrannú striešku, ktorá slúži na ochranu pred vniknutím malých predmetov do ventilátora)
 • zlepšená mechanická únosnosť zariadenia
 • nominálne napätie v rozsahu od 220 V až 690 V
 • dva konce hriadeľa valcové (s rozmermi podľa rozmerových tabuliek)
 • uspôsobenie pre sťažené klimatické podmienky typu T23 podľa STN 34 5609 (makroklimatická oblasť s vlhkým i suchým tropickým podnebím T – kategória umiestnenia 2 a atmosféra 3)
 • nominálna frekvencia 60 Hz
 • zvýšená ochrana IP 55
 • vyhrievací systém prechádzajúci kondenzácii
 • možnosť zapojenia s frekvenčným meničom
 • vstavané teplotné snímače
 • ďalšie prevedenia s modifikáciami na vyžiadanie klienta

 

Modely strojov

tvary strojov
 

Značenie elektromotorov

Systém značenia pozostáva z písmen a čísel, ktorých význam vysvetľuje nasledujúci obrázok:
typové označovanie - MEZ motory
 

Zaťaženie a nominálny výkon

Výkony základných prevedení sú uvedené v tabuľkách technických údajov. Nasledujúce tabuľky slúžia na korekciu výkonov pre vyššie nadmorské výšky a teploty.
nadmorská výška teplota okolia
V ďalšej tabuľke už uvádzame konkrétne výkony po korekcii pre jednootáčkový motor s 50 Hz.
teplota prostredia - výkon
 

Účinnosť a účinník

Hodnoty účinníka a účinnosti sú ovplyvnené viacerými faktormi ako napr. frekvencia motora, napätie motora, alebo jeho zaťaženie. Dáta pre základné prevedenie nájdete v technických tabuľkách. V tabuľkách nižšie sú informatívne dáta účinnosti a účinníka v závislosti od jeho možných zaťažení.

účinnosť a cos pri zaťažení